Zařízení

V našem sortimentu nabízíme univerzální zkušební stroje pro zkoušky mechanických vlastností materiálů. Tyto stroje umožňující provádět testování materiálu v tahu, tlaku, ohybu a dále také pro odlupovací, odtrhávací a třecí zkoušky. Mluvíme o zkouškách destruktivních, které se provádějí na zkušebních vzorcích materiálu někdy však i na celém výrobku.
 
Podle působení síly rozlišujeme statické testovací stroje, kdy se zatížení zvyšuje pozvolna a daná zkouška trvá minuty klidně ale i dny a při dlouhodobých zkouškách i roky. Dále rozlišujeme dynamické testovací stroje, kdy se proměnné zatížení opakuje mnoha cykly za sekundu a to až do miliónů jejich celkového počtu. Všeobecně známo jako zkouška na únavu materiálu. 
 
Nabízíme i zařízení pro rázové zkoušky tedy rázová kladiva, při kterých působí síla nárazově po zlomek sekundy. Dalším zařízením v našem sortimentu jsou zařízení pro měření indexu toku taveniny, kdy je možné sledovat množství a rychlost toku taveniny tedy metoda MFR a MVR. Pro zkoušky tvrdosti Vám nabídneme tvrdoměry univerzální nebo pro zkoušky Vickers, Brinell, Rockwell. 
 
V případě požadavku na testovací zařízení se neváhejte ozvat pomocí poptávkového formuláře.

 

Novinky ze společnosti