Rheometr

Kapilární výtlačné rheometry

nezávazně poptat

Kapilární reometrové systémy jsou speciálně navrženy pro výzkum a vývoj a pro pokročilé řízení kvality termoplastických materiálů, protože přesně určují reologické vlastnosti vzorků polymeru v širokém rozmezí smykových rychlostí a podmínek testování. Populární produktová řada pro kapilární reometrii, která uspokojuje tržní poptávku po kompaktních, tuhých, spolehlivých a technických vyspělých přístrojích pro testování.
Kapilární systémy reometrů jsou k dispozici v různých konfiguracích. Díky široké škále dostupného příslušenství jsou testovací schopnosti rozšířeny o stanovení základních vlastností, jako je pevnost v tavenině, bobtnání a chování PVT, což umožňuje simulovat procesy, jako je vstřikování, vytlačování a vyfukování filmu.

 

 


Novinky ze společnosti