Tlačné desky

Kompresní desky se používají k provádění kompresních testů na široké škále materiálů a součástí. Jsou-li nainstalovány v univerzálním zkušebním stroji, umožňují provádět různé testy k určení modulu komprese, pevnosti v tlaku a meze kluzu.

 

Kompresní desky řady 2501 se snadno instalují a jsou přesně opracované přípravky, které jsou navrženy pro rovnoměrné rozložení kompresního zatížení během testu. Tyto desky mají tvrzený povrch (Rockwell HRC 58/60) pro tlakové zkoušky, u nichž je kritické rovnoměrné rozdělení napětí.

Rozsah použití
Typ zatížení: Statická komprese, cyklické testy komprese
Materiál vzorku: Pěna, plast, kovy, slitiny, obaly, dřevo, kompozity, keramika a další materiály


Novinky ze společnosti