3 a 4 bodé ohybové přípravky

Princip činnosti
Vzorek je nesen na dvou přesně obrobených kovadlinách s definovaným poloměrem. Síla je aplikována buď centrálně (3-bod), nebo v definované vzdálenosti po obou stranách od středu (4-bod). Nosný paprsek je odstupňován podélně v metrických jednotkách pro přesné umístění podpěr, rovnoměrně rozmístěných od středové osy.

Rozsah použití
Typ zatížení: Statické ohyby, zkoušky cyklickým ohybem
Vzorový materiál: plasty, kovy, slitiny, kompozity, keramika a další materiály
Tvary vzorků: Pruh, prut, komponenty
Společné normy: ASTM D790, ISO 178


Novinky ze společnosti