Digital Image correlation

Software pro zjišťování tahových vlastností materiálů

nezávazně poptat

DIC je optická technika, která porovnává obrázky povrchu testovaného vzorku za účelem generování plných a deformačních map pole. Vytváří obrázky, které lze použít k vizualizaci namáhání a posunutí po celém dvourozměrném povrchu zkušebního vzorku.
Software využívá obrázky a kalibrační data uložená přístrojem a pracuje v režimu dodatečného zpracování. 


Mezi standardní funkce patří:

Mapy přetvoření a posunutí celého pole pro axiální napětí (Eyy), axiální posunutí (Ey), příčné napětí (Exx), příčné posunutí (Ex), smykové napětí (Exy), maximální normální napětí a minimální normální napětí
Virtuální tenzometry
Virtuální extenzometry
Synchronizace s testovacími daty (zatížení, poloha atd.)
Uživatelem definovaná rychlost sběru obrázků až 50 Hz
Tři provozní režimy (DIC po zpracování, napětí v reálném čase prostřednictvím nebo obojí)


Novinky ze společnosti