Mechanické tahové čelisti

Ruční klínové čelisti jsou navrženy pro snadné vkládání vzorků, seřízení a umístění. Po počátečním kontaktu se vzorkem vzrůstá úchopná síla se zvyšujícím se zkušebním zatížením. Během upínání vzorku není prakticky vidět žádné předpětí v důsledku konstrukci čelistí, což je činí zvláště vhodnými pro testování materiálů s vysokou pevností, jako jsou kovy a kompozity, což zajišťuje vyloučení prokluzování vzorků.


Novinky ze společnosti