Hydraulické tahové čelisti

Hydraulické klínové čelisti mohou být použity v aplikacích pro statické nebo dynamické testování materiálů, vyměnitelné plošky ve tvaru klínu přizpůsobené buď plochým nebo kulatým vzorkům.
Úchyty udržují konstantní úchopnou sílu na vzorku bez ohledu na zkušební síly, které na něj působí, pokud je na úchyty hydraulický tlak.
Princip činnosti
Každá rukojeť funguje nezávisle na sobě, vnější hydraulický přívod poskytuje tlak pro otevření i uzavření rukojetí.
Když je aplikován tlak uchopení, relativní vertikální poloha čelních ploch vzorku / čelisti zůstává nezměněna, aby se zabránilo vytváření zatížení vzorku během procesu uchopení.
Jakmile se čelní plochy rukojeti dotknou vzorku, vytvoří hydraulický tlak svislou sílu na hlavě rukojeti. Uchopovací síla zůstane konstantní, protože konstrukce automaticky kompenzuje změny tloušťky vzorku.


Novinky ze společnosti