Přípravky pro zkoušky potravin

Potravinové přípravky pokrývají širokou škálu standardních metod testování včetně komprese, vpichu, střihu a vytlačování. Pro testování v oblasti výzkumu a vývoje, zajišťování kvality a kontroly procesů je k dispozici celá řada sond, střižných, protlačovacích a ohýbacích přípravků. Přípravky pro potraviny dodávány společnosti IGITUR jsou navrženy z materiálů, které jsou odolné vůči korozi a trvanlivé. Všechna zařízení mohou být namontována do odkapávací misky, což pomáhá udržovat čistotu testovací oblasti při hodnocení textury mokrých, šťavnatých nebo snadno zlomených potravin.


Princip činnosti
Když dojde k žvýkání, jídlo je stlačeno, stříháno a natrženo, což způsobuje jeho rozpad při přípravě na polykání. Texturu lze popsat jako soubor charakteristik, které definují, jak se jídlo během tohoto procesu rozpadá. Potravinové přípravky společnosti Instron jsou navrženy tak, aby poskytovaly míru těchto charakteristik a poskytovaly výsledky zkoušek, které se týkají textury.


Novinky ze společnosti