Přípravky pro zkoušky kompozitů

K dispozici je řada přípravků pro testování kompozitních materiálů a zahrnuje napětí, stlačení, ohyb, střih a odlupování.
Jedinečná povaha kompozitních materiálů vedla k vývoji těchto specifických přípravků pro zajištění optimálního zarovnání, vysoké odolnosti vůči vzpěru a přesnosti umístění vzorku.
Většina z těchto přípravků je navržena tak, aby splňovala specifické standardy pro testování materiálů. Tyto normy byly vyvinuty v průběhu let předními výrobci a výzkumnými organizacemi, které se poté dostaly do norem ASTM, ISO, DIN a dalších.
Kompozitní upínací přípravky poskytují různé způsoby zkoušení těchto materiálů v závislosti na tom, jak je materiál vyroben a je určen k použití. Typ zkoušky: zkoušky tahem, tlakem, ohybem, střihem a odlupováním podle různých zavedených standardů.

Princip činnosti
Většina z těchto přípravků je navržena tak, aby splňovala specifické standardy pro testování materiálů. Tyto normy byly vyvinuty v průběhu let předními výrobci a výzkumnými organizacemi, které se poté dostaly do norem ASTM, ISO, DIN a dalších. Kompozitní příslušenství poskytuje různé způsoby zkoušení těchto materiálů v závislosti na tom, jak je materiál vyroben a je zamýšleno, aby byl použit.


Novinky ze společnosti