Rumul Vibroforte

VIBROFORTE
Konstrukce se dvěma protiběžnými hlavami vede k výjimečně lehkému stroji. Uspořádání dvojitého vřetena udržuje nízkou výšku stroje. Prostřednictvím prodloužení vřetena lze světlost stroje přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Max. maximální hodnota zatížení 500/550/700 kN
Max. statické zatížení 500/550 kN
Max. dynamické zatížení 500/550 kN
Max. zdvih 4 mm
Cca. hmotnost 4100 kg
Požadavky na napájení 3x400 V / 16 A


Nastavitelné ve 4 krocích

Řídicí jednotka samostatně

Není nutná žádná zvláštní podpora ani nadace
Vyztužené 4 pružinami přivařenými na deskách 120x120 mm


Novinky ze společnosti