Rumul Cractronic

CRACKTRONIC
Tento šikovný rezonanční testovací stroj je ideální pro testy na malých vzorcích v únavové nebo lomové mechanice. Další aplikací je doprovod výrobních procesů (svařované spoje) pro kontrolu kvality. Stroj se také často používá v rámci „hot cells“ v jaderné technologii. Může být navíc vybaven pro práci s manipulátorem.

Technická data:
Max. dynamická hodnota ohybového momentu 160 Nm
Max. statická hodnota ohybového momentu 100 Nm
Max. dynamický ohybový moment (+/- 80 Nm) 160 Nm
Rozměry v závislosti na namontované uchopovací hlavě 354 x 662 mm
Hmotnost 65 kg
Řídicí jednotka 25 kg
Požadavky na napájení 230 V / 6 A


Novinky ze společnosti