Biaxiální průtahoměr

Biaxiální extenzometr poskytuje jedno průměrované měření axiálního a jednoho příčného napětí.


Funkce:
Vyměnitelné doteky pro různé materiály a typy vzorků
Jednoduché, jednoruční, připevnění a vyjmutí
Robustní konstrukce pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách
Splňuje normy ASTM E82 B-1, ISO 9513, stupeň 0,5 a ISO 527 (příloha C)
Příčná dráha: +/- 0,5 mm 


Extensometr poskytuje jediný průmovaný axiální výstup spolu s jediným příčným výstupem a vyžaduje 2 senzorové kanály. Má elektrickou kalibraci a je samoidentifikační s systémy 3300, 4200, 4400, 5500, 5800, 5900. 8500, 8800 Tower a 8800MT Series Systems.


Novinky ze společnosti