Bezkontaktní laserový extenzometr Epsilon

Laserový extenzometr Epsilon

Tyto extenzometry jsou vysoce přesné bezkontaktní jednotky pro měření deformace při testování materiálů. Používají vysokorychlostní laserový skener k měření vzdálenosti mezi reflexními páskami na vzorku. Rozsah měření je od 8 do 127 mm.. Délka měřidla je určena uživatelem. To umožňuje měření vysokého prodloužení při použití kratších měřicích délek.

Laserové extenzometry modelu LE-05 měří napětí opticky, bez kontaktu se vzorkem, pomocí technologie laserových diod. Extenzometry jsou samostatné a přenosné. Mohou být propojeny s řadou testovacích strojů a systémů pro sběr dat pomocí analogového výstupu ±10 V nebo obousměrného sériového portu RS-232. Provoz může být místní nebo vzdálený. Součástí je digitální displej.

Skenovací paprsek je vždy kolmý ke vzorku, na rozdíl od většiny laserových extenzometrů. To eliminuje chyby při pohledu přes okna v komorách. Minimalizuje také citlivost na vzdálenost mezi extenzometrem a vzorkem. Protože jednotka měří odražené světlo, není za vzorkem potřeba žádný přijímač.

Pro bezkontaktní měřicí aplikace vyžadující vyšší rozlišení nebo vyšší přenosovou rychlost se podívejte na Epsilon ONE.


Novinky ze společnosti