Elektromechanické zkušební stroje

 

 

Elektromechanické stroje jsou poháněny elektromotorem, jehož pohyb je přenášen na předepjaté kuličkové šrouby. Díky tomu dokáží tyto stroje nabídnout vysokou přesnost pohybu.

Tyto systémy jsou vyráběny a přizpůsobovány velkému množství kapacit, od nejnižších hodnot měřitelnosti 0,001N, až po síly dosahující k 600kN.

Tyto stroje jsou vyráběny a dodávány ve dvou úrovních dle silových kapacit a dle určení použití: 

 

 

Stroje pro standartní kontrolu kvality v laboratořích a výrobních prostředích, běžné denní zkoušení a zkoušky za účelem nastavení výrobních linek. Tate serie strojů obsahuje modely od 500N do 50kN. Ve vyšších kapacitách zde navazuje stroj se shodnými vlastnostmi - stroj kapacity 100kN

Opakem tohoto jsou pak stroje, které jsou určeny pro vyšší požadavky na přesnost a opakovatelnost měření, díky čemuž nacházejí své uplatnění primárně ve výzkumných institucích a laboratořích. Díky své vzorkovací frekvenci a možnosti kalibrovatelnosti již od 1/1000 silového rozsahu jsou ideálním řešením všech výzkumných úkolů v nízkých zatíženích. V kapacitách od 100 do 600kN na ně pak plynule navazují stroje dalších kapacit

 


Novinky ze společnosti