Bluehill® Fracture

Bluehill Fracture je specializovaný software lomové mechaniky od společnosti Instron. Pro měření lomové houževnatosti kovů podle klíčových mezinárodních standardů se provádí řízení stroje, analýza dat a reporting.

Jako přední dodavatel testovacích zařízení pro šíření trhlin a lomovou houževnatost si Instron uvědomuje výzvy, kterým uživatelé čelí při snižování složitosti a času potřebného k dosažení přesných a opakovatelných výsledků. Softwarový balíček Bluehill Fracture tyto výzvy řeší.
Přizpůsobitelné testovací toky vedou uživatele kroky potřebnými k dosažení jejich konečných výsledků, což šetří čas minimalizováním zadávání dat v každém kroku.
Komplexní uživatelské vedení na obrazovce spolu s automatickou analýzou po testování a nástroji pro podávání zpráv také snižují potřebné dovednosti a školení.
Kromě toho je rozvržení, terminologie a postup testování společný i pro další softwarové balíčky Instron, jako je Bluehill Universal.


Novinky ze společnosti