Víceosé zatěžování - Planar systém

Rovinný dvouosý křížový testovací systém  - vybaven vysokou tuhostí, přesně zarovnaný prstencový zatěžovací rám v kombinaci se 4 pokročilými aktuátory namontovanými v rovině a kolmo k sobě. Pomocí pokročilých funkcí regulátoru pro zajištění řízení posunutí a deformace každé osy jsou tyto systémy ideální pro pokrytí velkého rozsahu napětí v zkouškách dvouosých tažných, únavových  nízko cyklových (LCF), vysokocyklových (HCF), termomechanické únavy (TMF) a lomové zkoušky.

 

Funkce
Standardní systémy s kapacitou až 250 kN
Pokročilá modální kontrolní technika
Široká škála možností, upínek a příslušenství, které lze namontovat podle požadavků aplikace


Novinky ze společnosti