Víceosé zatěžování - Planar systém

Rovinný dvouosý křížový testovací systém Instron®  - vybaven vysokou tuhostí, přesně zarovnaný prstencový zatěžovací rám v kombinaci se 4 pokročilými aktuátory namontovanými v rovině a kolmo k sobě. Pomocí pokročilých funkcí regulátoru 8800 pro zajištění řízení posunutí a deformace každé osy jsou tyto systémy ideální pro pokrytí velkého rozsahu napětí v zkouškách dvouosých tažných, únavových  nízko cyklových (LCF), vysokocyklových (HCF), termomechanické únavy (TMF) a lomové zkoušky.

 

Funkce
Standardní systémy s kapacitou až 250 kN
8800 Pokročilá modální kontrolní technika
Široká škála možností, upínek a příslušenství, které lze namontovat podle požadavků aplikace


Novinky ze společnosti

14.06.2018

Bluehill Universal a nový Panel operátora

Bluehill Universal a nový Panel operátora

více

03.08.2016

Videoprůtahoměr AVE2/SVE2

Nejnovější generace videoprůtahoměru AVE2/SVE2 Vám přináší navýšení pracovního výkonu, přesnosti... více