Zaujímáme přední místo v oblasti
zkušebních strojů

Univerzální zkušební stroje INSTRON umožňují provádět testování materiálu v tahu, tlaku, ohybu, creepu a odlupovací, odtrhávací a třecí zkoušky. Dynamické a únavové zkušební stroje INSTRON - pokrokové řešení únavových zkoušek a testů trhlin v materiálu. Dynamické zkoušky na rezonančních zkušebních strojích RUMUL - výkonné a ekonomické zkoušky únavy materiálu a testy lomové mechaniky.

Nejkvalitnější a nejpřesnější
zkušební zařízení na trhu

Novinky ze společnosti